Vandindberetning 2018

1. januar 2018 - 31. december 2018

Vandværkets navn
Forbrugernummer
Vandmåleraflæsning
Forbrugsgade og nummer
E-mail (valgfri)
Andet (valgfri)
Hvis du har udfyldt din e-mail adresse, sendes kvittering for indberetning til denne.